سوال بسياري از جوانها به خصوص خانم ها در مورد چگونگي

روابط قبل از ازدواج است!

 بي شك در گذشته بيان چنين مسائلي دور از ذهن بود ولي

متاسفانه در دنياي كنوني عليرغم حركت پر شتاب به سوي

مدرنيزه شدن مشكلات فرهنگي و شخصيتي نيز دامنگير جوامع 

شده و با توسعه ارتباطات و در هم آميخته شدن فرهنگ هاي

مختلف نوعي بي ثباتي عقيدتي و فرهنگي و شخصيتي نيز در

بين نسل جوان پديد آمده كه البته اين از نتايج منفي اين دوره در

كنار ابعاد مثبت آن مي باشد.

 

بسياري از رفتارها و گفتارها كه در گذشته زشت و ناپسند بود

امروزه براي عده اي نشانه تمدن و پيشرفت شده و در بعضي

موارد ديده مي شود افراد شديدا" علاقه به تظاهر و تقليد

بعضي رفتارها مي نمايند تا از قافله تمدن به دور نباشند.  البته

تشخيص تمدن و پيشرفت ، بستگي به نگرش فرد ي و نوع

تربيت خانوادگي و شخصيت اجتماعي و اصالت فرهنگي فرد

دارد. اصالت و تربيت هر شخص بهترين راهنماي او در تشخيص

درست از غلط خواهد بود.

با توجه به اين مقدمه كوتاه سوال جوانان ما در رابطه با

چگونگي ارتباطات قبل از ازدواج چندان دور از ذهن تلقي

نمی شود.

قبل از هر چيز بايد متذكر شوم در اين پست منظور از رابطه

جنسي مي تواند شامل گرفتن دست يكديگر شده تا نوازش و

معاشقه و الي آخر! لذا در اين پست همه اينها را رابطه هوس

آلود تلقي كرده و وارد جزئيات نشده و متذكر مي شوم اين گونه

روابط متاسفانه بين بسياري از جوانها وجود دارد و البته نوع و

چگونگي آن هم بسته به شخصيت و تربيت و اصالت افراد متغير

است.

همان طور كه اشاره شد بسياري از خانم ها عنوان مي كنند در

روابط قبل از ازدواج شان با مردها ،

عده اي از مردها خواهان داشتن روابط هوس آلود هستند!

گاهي مردها ادعا مي كنند اگر عاشق من هستي و يا من را

دوست داري...

اگر مي خواهي عشقت را ثابت كني و من تنها عشق تو در

زندگيت هستم ...

(و هزار اگر ديگر كه با توجه به حساسيت عاطفي زنها از اين

بعد وارد مي شوند)

بايد با من رابطه بيشتري داشته باشي! و گاهي در قبال

مخالفت زنها اين گونه رفتار را نشانه امل بودن و دور از تمدن

بودن و تفكر سنتي و قديمي مي دانند و ادعا مي كنند چنين

زناني جايگاهي نخواهند داشت!

 البته همانطور كه قبلا اشاره كردم تربيت و اصالت فرد در نوع

برخوردش با چنين مسائلي نقش مهمي را ايفا مي نمايد.

چند نكته قابل تذكر است كه به قول معروف از ما گفتن است ،

حال شنيدن و عمل كردن يا نكردن به آن بستگي به انتخاب

شخص دارد.

 عاشق هرگز و هرگز براي معشوق شرط و شروط  قرار نمي

دهد و اگر و اما هم نمي آورد. يك عاشق واقعي هرگز حرمت و

تقدس عشق را با هوي و هوس و لذت معاوضه نمي كند.

عاشق واقعي هرگز به تمايلات جنسي توجه نمي كند بلكه

بيشتر به روح معنوي عشق اهميت مي دهد.

عاشق واقعي كه هدفش وصال يار است چون در نهايت به

ازدواج مي انديشد مي داند كه در آينده  در كنار يار به لذتهاي

ديگر خواهد رسيد لذا هيچ عجله اي براي داشتن روابط غير

معنوي نخواهد داشت. مگر اين كه كسي عاشق نباشد و قصد

ازدواج نداشته باشد و هدفش يك ارتباط كوتاه مدت باشد كه

بخواهد در اين مدت كوتاه سواستفاده هم بنمايد.

چند جمله از چند بزرگ مي نويسم  در اين جملات دريايي از معنا

وجود دارد كه اگر كسي كمي به عمق اين جملات فكر كند

مسلما راه درست را در زندگي خواهد يافت و نياز به هيچ

مشاوره اي  در اين رابطه نخواهد داشت.

ناپلئون بناپارت گفته:

عشق گوهري است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.

و نيز گفته است:

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد، من از مرد ترسو هم

چنان متنفرم كه از زن نانجيب.

باربارادي آنجليس مي گويد:

به گونه اي از عشق و شور خود مراقبت و پاسداري كنيد كه

گويي گرانبهاترين دارايي شماست.

ودر جايي ديگر مي گويد:

عشق ماندگار هرگز برجاذبه جسماني ميان شما و معشوق كه

همواره در حال تغيير است متكي نيست.

چارلي چاپلين در نامه اي به دخترش مي نويسد:

دخترم: هيچ كس و هيچ چيز ديگر را در اين جهان نمي توان

يافت كه شايسته آن باشد كه دختري ناخن پاي خود را به خاطر

آن عريان كند. برهنگي بيماري عصر ماست. به گمان من، تن تو

بايد مال كسي باشد كه روحش را براي تو عريان كرده است.

 در شرايطي  كه عشق حكمفرماست هرگز عشق را با چنين

خواهش ها و روابطي آلوده نكنيد.

در مواردي هم كه عشق وجود ندارد و دو نفر قبل از ازدواج

روابطي جهت آشنايي و شناخت با يكديگر برقرار مي كنند

مسلما بايد عقل و منطق در ميان باشد و بي شك عقل و منطق

نيز هر گونه رابطه خارج از حد و مرز را نخواهد پذيرفت.

عقل و منطق مي گويد هرگز اجازه سواستفاده از خودتان را به

ديگران ندهيد. و هرگز شخصيت و غرور خود را به خاطر لذتهاي

زودگذر خرد نكنيد.

در سنين نوجواني و جواني به علت خصوصيات اين دوره از

زندگي شايد بعضي ها درگير هوي و هوس و غرايز سركش

خود قرار بگيرند و در لحظات كوتاهي  خود را به دام اين بعد از

نفسانيات بياندازند ودر اين لحظات در كنار جنس مخالف احساس

لذت وافري داشته باشند و با روابط نادرست احساس

سرمستي و سرخوشي و لذت نمايند و در آن لحظات تصور كنند

كه خوشبخت ترين دلداده ها هستند و در اوج سعادت مي

باشند و هيچ چيز نمي تواند بين آنها فاصله بيندازد. و حاضر

نيستند اين خوشي و لذت را با  چيز ديگري عوض كنند. ولي

مطمئن باشند اين گونه احساسات عميق و پايدار نيستند و براي

لحظه اي و مدت كوتاهي ارضا كننده مي باشند. و در اصل آني

و زود گذر هستند. اگر كسي به دنبال احساس لذت واقعي و

سعادت حقيقي است بايد در روابط خود ازعقل و منطق و درايت

كمك بگيرد و بر خواهش هاي نفساني خود غلبه كند و هر گونه

لذت جويي و توجه به غرايز را براي بعد از ازدواج قرار دهد.

پاكدامني و عفت در همه ملل و اقوام و فرهنگ ها و كشورها و

اديان و آئين ها ستودني است و مختص قشر خاصي نبوده و

نيست. و به همين دليل در همه كشورها براي ازدواج آئين

مخصوصي با توجه به قوانين و فرهنگ هر ملتي وجود دارد ودر

همه ملل ازدواج در چهار چوب ضوابط فرهنگي و قانوني خاصي

انجام مي شود. در همه آئين ها تداوم عشق ورزي تنها در

ازدواج، پسنديده شمرده مي شود و شايد به همين دليل هم در

همه جوامع ازدواج همراه با برپايي جشن و سرور است ودر اين

محدوده بسيار پسنديده هم تلقي مي شود.

ولي متاسفانه امروزه در جامعه خودمان مي بينيم كه بعضي از

جوانان بي بندوباري و بي حرمتي را نشانه تمدن دانسته و

گاهي حتي در ملاء عام نيز بسياري از روابط شخصي خود را

آشكار و علني مي سازند. مثلا من بارها در پارك  يا سينما و

محل هاي عمومي ديده ام كه دو جواني كه هنوز دهانشان بوي

شیر مي دهد آن چنان در آغوش يكديگر فرو رفته اند و در حال

معاشقه و گفتگو هستند كه انگار اصلا توجهي به اطراف خود

ندارند و هيچ كسي را نمي بينند! حال تصور كنيد اگر در خلوت

باشند چه اتفاقي مي افتد!

زنها بدانند كه در هر گونه از روابط جنسي اين مردها هستند كه

بيشترين سود و لذت عايدشان مي شود.

توصيه مي شود هرگز حرمت و تقدس عشق را از بين نبريد و

اجازه سواستفاده از خودتان را به ديگران ندهيد.

به مردها هم توصيه مي شود به خاطر لذت هاي آني و زودگذر

شخصيت و غرور و مردانگي خود را زير پا له نكنيد.

قبل از ازدواج عاقلانه رفتار كنيد و يكديگر را كاملا بشناسيد و

مطمئن باشيد بعد از ازدواج وقت زيادي براي خرج كردن

احساسات و استفاده از لذائذ زندگي خواهيد داشت.

لذا با اراده و غلبه بر نفسانيات  در هر دوره از زندگي خود

استفاده خاص و درست را از همان دوره داشته باشيد .

انسان از تولد تا مرگ دوره هاي خاصي دارد كودكي ، نوجواني ،

جواني و ميانسالي و پيري .

و آدم عاقل در هر دوره رفتار مخصوص آن دوره را انجام مي

دهد . به اين معنا كه از يك كودك

نمي پذيريم  چون يك پير رفتار كند. لذا در نظر داشته باشيد در

دوران قبل از ازدواج و پس از ازدواج نيز تفاوت هايي وجود دارد

كه مختص همان زمان است و بايد سعي شود در چهارچوب

ضوابط خاص آن دوره رفتار شود. تلاش نماييد هميشه حدود و

مرزها را رعايت كنيد.

به اميد آن كه همه جوان هاي ما راه درست را انتخاب كنند و

سعادتمند شوند.

 

 

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۵/۳۰ساعت 1:27  توسط نسرین ابراهیم زاده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
اين وبلاگ با هدف رسيدن به خوشبختي در يك ازدواج موفق طراحي شده است و شامل سه بخش است . بخش اول شامل آن چه بايد قبل از ازدواج بدانيم . بخش دوم مسائلي كه در حين ازدواج مطرح مي شوند . بخش سوم شامل راه كارهايي است براي تداوم روابط دوستانه در زندگي زناشوئي براي رسيدن به خوشبختي.
البته آن چه نوشته شده حاصل تجربيات شخصي خودم و دوستاني است كه تجربياتشان را در اختيارم قرار داده اند.
امیدوارم مفید واقع شود.

پیوندهای روزانه
آشپزی
جوان و ازدواج
آزادگي
جملات طلایی
راه موفقيت
اسرار ارواح
فکر بزرگ
نسیم دل
جامعه شناسی
جورواجور
آریوبرزن
لاله آزاد
دنیای ان.ال.پی
اعتیاد ویرانگر
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۳/۱۲/۰۱ - ۹۳/۱۲/۲۹
۹۳/۰۵/۰۱ - ۹۳/۰۵/۳۱
۹۲/۱۲/۰۱ - ۹۲/۱۲/۲۹
۹۲/۰۵/۰۱ - ۹۲/۰۵/۳۱
۹۲/۰۳/۰۱ - ۹۲/۰۳/۳۱
۹۱/۱۲/۰۱ - ۹۱/۱۲/۳۰
۹۱/۱۱/۰۱ - ۹۱/۱۱/۳۰
۹۱/۱۰/۰۱ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۰۳/۰۱ - ۹۱/۰۳/۳۱
۹۱/۰۱/۰۱ - ۹۱/۰۱/۳۱
۹۰/۱۲/۰۱ - ۹۰/۱۲/۲۹
۹۰/۱۱/۰۱ - ۹۰/۱۱/۳۰
۹۰/۰۹/۰۱ - ۹۰/۰۹/۳۰
۹۰/۰۶/۰۱ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۳۱
۸۹/۱۰/۰۱ - ۸۹/۱۰/۳۰
۸۹/۰۹/۰۱ - ۸۹/۰۹/۳۰
۸۹/۰۶/۰۱ - ۸۹/۰۶/۳۱
۸۹/۰۲/۰۱ - ۸۹/۰۲/۳۱
۸۹/۰۱/۰۱ - ۸۹/۰۱/۳۱
۸۸/۱۲/۰۱ - ۸۸/۱۲/۲۹
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۳۰
۸۸/۰۹/۰۱ - ۸۸/۰۹/۳۰
۸۸/۰۸/۰۱ - ۸۸/۰۸/۳۰
۸۸/۰۷/۰۱ - ۸۸/۰۷/۳۰
۸۸/۰۶/۰۱ - ۸۸/۰۶/۳۱
۸۸/۰۵/۰۱ - ۸۸/۰۵/۳۱
۸۸/۰۴/۰۱ - ۸۸/۰۴/۳۱
۸۸/۰۳/۰۱ - ۸۸/۰۳/۳۱
۸۸/۰۲/۰۱ - ۸۸/۰۲/۳۱
۸۸/۰۱/۰۱ - ۸۸/۰۱/۳۱
۸۷/۱۲/۰۱ - ۸۷/۱۲/۳۰
۸۷/۱۱/۰۱ - ۸۷/۱۱/۳۰
۸۷/۱۰/۰۱ - ۸۷/۱۰/۳۰
۸۷/۰۸/۰۱ - ۸۷/۰۸/۳۰
۸۷/۰۷/۰۱ - ۸۷/۰۷/۳۰
آرشيو
پیوندها
اعتیاد ويرانگر
مشاوره بیمه
حكيم باشي
مشاوره روانشناسي
زندگي زيباست اي زيباپسند
مهارتهاي مشاوره اي براي همه
دهكده آموزش زبان انگليسي
طب گياهي
تازه هاي روانشناسي
هركه شد محرم دل در حرم يار بماند
یک ورق زندگی
یک چیز جالب
دل نوشته های من
عشق امید زندگی
راه و رسم خوشبختی
دوستت دارم ایران
اتاق مشاوره مکانی برای بیان ناگفته ها
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM